ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

  1. Ασφάλεια ζωής                                                                                                                     
  2. Ασφάλιση ατυχήματος
  3. Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικών δαπανών από ατύχημα
  4. Νοσοκομειακό ατύχημα
  5. Χειρουργικό επίδομα
  6. Ομαδικό ατύχημα                                                                                                                                                                                    στις ώρες ευθύνης του παιδικού σταθμού.

NN Group v1.2 logo 01 rgb fc 2400

 
facebook-vectorpinterest-vector