Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2021-2022

20220326_152935

Οι παιδικοί σταθμοί μας ανήκουν στην δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το σχολικό έτος 2021-2022.