Αγγλικά

fox-color

Στο νηπιαγωγείο μας δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

Απ’ τις πρώτες κιόλας τάξεις του Νηπιαγωγείου, οι μαθητές εμπλέκονται με επικοινωνιακό και διαδραστικό τρόπο στη διαδικασία αυτή (εργασίες, προβολές, παιχνίδια κ.α.).

Η κάθε ηλικία έχει τους δικούς της μαθησιακούς στόχους που συνδέονται άμεσα με τα στάδια ωριμότητας των παιδιών.

Από τα 4 χρόνια – προνήπια-νήπια υπάρχει μια πρώτη επαφή με την Αγγλική Γλώσσα – χωρίς βιβλία, με δασκάλα αγγλικών δύο (2) φορές την εβδομάδα.

Τα παιδιά εξοικειώνονται με την ξένη γλώσσα μέσω της τέχνης – του παιχνιδιού και της δημιουργικής απασχόλησης.

Με αυτά τα ερεθίσματα – εφόδια και με μεγάλη έμφαση στη σωστή προφορά της ομιλίας τα νήπιά μας είναι προετοιμασμένα για την συστηματική μάθηση της γλώσσας στο δημοτικό.