Ασφάλεια

fox-color
  • Ασφαλές εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον που τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο.
  • Συστήματα πυρασφάλειας,  απεντόμωση-μυοκτονίες, έξοδοι κινδύνου, ασκήσεις σεισμού κτλ.
  • Μηνιαία επίβλεψη από τεχνικό ασφαλείας.