Ασφαλιστική Κάλυψη

Πίνακας καλύψεων και παροχών για τα παιδιά της Παιδικής Πολιτείας

  1. Ασφάλεια ζωής
  2. Ασφάλιση ατυχήματος
  3. Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικών δαπανών από ατύχημα
  4. Νοσοκομειακό ατύχημα
  5. Χειρουργικό επίδομα
  6. Ομαδικό ατύχημα στις ώρες ευθύνης του παιδικού σταθμού.