Φιλοσοφία

fox-color

Τα νηπιαγωγεία μας λειτουργούν με σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά, ψυχοκινητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της εκπαίδευσης. 

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε ένα μη δεσμευτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου μπορούν να ανθίσουν πολλές και διαφορετικές παιδαγωγικές φιλοσοφίες με στόχο η ολόπλευρη ανάπτυξη και η προσωπική εξέλιξη των παιδιών να προκύπτει μέσω του παιχνιδιού και της βιωματικής τους εμπλοκής σε ποικίλες δραστηριότητες.

Στηριζόμενοι σε όλους τους θεμελιωτές της αγωγής και της εκπαίδευσης (π.χ. Froebel, Montessori) αλλά και σε όλες τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους (π.χ. διαθεματική προσέγγιση της μάθησης, βιωματική εκπαίδευση, εργαστήρια δεξιοτήτων) σχεδιάζονται και υλοποιούνται δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους, να καλλιεργήσουν ένα δομημένο τρόπο σκέψης, να αποκτήσουν γερές βάσεις για να λειτουργήσουν στην καθημερινή τους ζωή, αλλά και στην μετέπειτα σχολική τους πορεία.

Γιατί; Γιατί βασική επιδίωξη της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει παιδιά με δυνατή προσωπικότητα, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, έτοιμα να ενταχθούν στην κοινωνία.