Μουσικοκινητικές Δραστηριότητες

fox-color

Η μουσικοκινητική αγωγή βοηθά τα παιδιά να βιώσουν τους νόμους της μουσικής μέσα από το σώμα και την κίνησή τους.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναπτύσσεται η μη λεκτική επικοινωνία των παιδιών, καθώς αισθάνονται χαρά και εκφράζουν τα συναισθήματα τους μέσα από τη μουσική και την κίνηση κατανοώντας τον συνδυασμό της κίνησης με τον ήχο, το τραγούδι και τη μουσική. Σταδιακά τα παιδιά αποκτούν τον έλεγχο των μεγάλων μυών του σώματός τους και θέτουν τα θεμέλια για τη σωστή κινητική ανάπτυξή τους.

Οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες στοχεύουν στην ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου και του χρόνου, στη γνώση του σώματος και στην ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης και μουσικής μνήμης. Έτσι, τα παιδιά μέσα από μια διασκεδαστική και δημιουργική διαδικασία καταφέρνουν να μάθουν και να εκφραστούν, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουν τα μουσικά μέσα.