Νηπιαγωγείο: Ενημέρωση σχετικά με τις εγγραφές

_PHT5620

Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία, πραγματοποιούνται από τις 2 Μαρτίου έως την κάλυψη των θέσεων.

Ως χρόνος λήξης των κανονικών εγγραφών στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία ορίζεται η προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων ημερομηνία.

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται όσα παιδιά στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών (νήπια) και  τεσσάρων (4) ετών (προνήπια).

Δικαιολογητικά εγγραφών:
1. Αίτηση εγγραφής- Υπεύθυνη δήλωση
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
3. Βιβλιάριο υγείας ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.